شورای نگهبان طرح استفساریه قوانین بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۲ را تایید کرد

مجلس

شورای نگهبان طرح استفساریه جزء (1-5) قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 کل کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

 به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان طرح استفساریه جزء (1-5) قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 کل کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

طرح استفساریه جزء (1-5) قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 کل کشور مصوب جلسه مورخ سوم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1392/10/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.