رئیس صلیب سرخ خواستار حمایت از غیرنظامیان در سودان جنوبی شد

آفریقا و خاورمیانه

"پیتر مائورر" طی بازدید از سودان جنوبی به ارزیابی وضعیت بشردوستانه و اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ در بحران سیاسی این کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در جوبا، "پیتر مائورر" رئیس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به منظور ارزیابی وضعیت بشردوستانه و بررسی واکنش این کمیته به شرایط بحرانی در سودان جنوبی به این کشور سفر کرد. وی روز شانزدهم دی‌ماه وارد جوبا شد و به بازدید خود از مناطق بحران زده در نوزدهم دی‌ماه پایان داد.

در این سفر مائورر با مردمی که به‌واسطه‌ درگیری مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند دیدار کرد و با مقامات دولتی و نمایندگان سازمان‌های بشردوستانه از جمله جمعیت صلیب سرخ سودان جنوبی نیز ملاقات داشت. گفت‌وگوها بر درد و رنج و اندوه ناشی از درگیری در سودان جنوبی و فعالیت کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در پاسخ‌دهی به نیاز‌های مردم متمرکز بود.

رئیس کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به محض ورود به جوبا اظهار داشت: ما نگرانی بسیاری در خصوص غیرنظامیان داریم. ده‌ها هزار نفر از محل درگیری‌ها گریخته‌اند و کماکان در حال گریزند و در اغلب مناطق کشور نیاز‌های فوری وجود دارد. ما به‌ویژه نگران خشونت‌های اعمال شده علیه غیرنظامیان و افرادی هستیم که ترک مخاصمه کرده‌اند. از طرفین درگیری در سودان جنوبی می‌خواهیم تا نهایت توان خود را به‌کار گیرند تا اطمینان یابند که این افراد در امان هستند.

بر این اساس کارکنان کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در نقاط مختلف متأثر از درگیری در این کشور فعالیت می‌کنند. از زمان شروع اولین درگیری‌ها در 24 آذرماه، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ با تأمین اقلام ضروری مورد نیاز مراکز درمانی، از آن‌ها پشتیبانی کرده‌است و زخمی‌ها را مداوا کرده است. تا این تاریخ، این کمیته غذا و دیگر اقلام ضروری را در بین بیش از 50 هزار نفر توزیع کرده‌است.