اعتراضات ضددولتی همزمان با آغاز ریاست دوره ای یونان بر اتحادیه اروپا

آمریکا اروپا

همزمان با آغاز ریاست دوره ای یونان بر اتحادیه اروپا اعتراضات ضددولتی در این کشور از سر گفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، هزاران نفر از مردم آتن با راهپیمایی در خیابان های این شهر به سیاست های دولت یونان اعتراض کردند. شب گذشته معترضان با تجمع در خیابان های پایتخت یونان با پلیس درگیر شدند. این در حالی بود که پلیس برای مقابله با اعتراضات ایستگاه های قطار را به مدت 18 ساعت به حالت تعطیل درآورد.

معترضان خشمگین همچنین به نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه آتن که نزدیک محل برگزاری نشست های سران اتحادیه اروپا واقع شده، حمله کردند. تظاهرات ضددولتی در یونان همزمان با آغاز ریاست دوره ای این کشور بر اتحادیه اروپا از سرگرفته شده است.

یونان در حالی طی 6 ماه آینده میزبان نشست های سران 28 کشور اتحادیه اروپا خواهد بود که بحران بدهی ها و اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی موجی از اعتراضات ضددولتی در این کشور را به راه انداخته است.