در دادگاه مطبوعات

پرونده سایت «عصر ایران» رسیدگی می‌شود

دادگاه

یکشنبه آینده با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات به پرونده سایت "عصر ایران"، و نشریه "رزم‌آور" رسیدگی می‌شود.

یکشنبه آینده با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات به پرونده سایت "عصر ایران"، و نشریه "رزم‌آور" رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ادامه‌ی روند رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان تهران، قاضی محمدی کشکولی یکشنبه 22 دی ماه را برای رسیدگی به پرونده سایت "عصر ایران" و نشریه "رزم‌آور" تعیین کرده است.

در این راستا به پرونده سایت "عصر ایران" به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت شاکی خصوصی و نشریه "رزم‌آور" به اتهام مذکور با شکایت نماینده‌ی حقوقی فدراسیون ورزش‌های رزمی رسیدگی می‌شود.

انتهای پیام

کد N49575