توسعه همکاری های شهرداریهای تهران و استانبول بررسی شد

UCLG MEWA,سرکنسولگری استانبول,ایران ترکیه

آنکارا - ایرنا -ˈ محسن مرتضایی فرˈ سرکنسول ایران در استانبول در دیدار ˈمحمد دومانˈ دبیر کل پایتخت های متحد و روسای مدیریت های محلی خاورمیانه و غرب آسیا با وی، در باره نحوه گسترش همکاریهای بین دو کلان شهر تهران و استانبول به گفت وگو پرداختند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، محمد دومان دبیر کل پایتخت های متحد و مدیریت های محلی خاورمیانه و غرب آسیا (UCLG-MEWA) با حضور در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در استانبول با سرکنسول کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.

توسعه زمینه های بالقوه و بالفعل همکاری های مشترک بین شهرداری های استان تهران و کلان شهر استانبول در قالب پروژه های کلان شهری و نیز ضرورت و لزوم عضویت شهرداران محلی کشورمان در این نهاد با توجه به اینکه شهرداری تهران ریاست دوره ای تشکیلات را در مناطق خاورمیانه و غرب آسیا برای دوره سه ساله (2016-2013)برعهده دارد، از جمله مباحث مطرح شده در این دیدار بود.

مرتضایی فر در این دیدار ضمن تاکید بر نقش و جایگاه حساس و تعیین کننده دو کشور ایران و ترکیه در منطقه، گفت: همکاری نزدیکتر شهرداریهای دو کشور در قالب تشکیلات شهرهای متحد و مدیریت های محلی ضمن اینکه می تواند منشاء خیر و برکات برای ملت و دو دولت باشد ، زمینه های همگرائی دو کشور در ابعاد مختلف را بویژه در امور منطقه ای توسعه می دهد.

وی همچنین با اشاره به سفر اخیر ˈ محمد جواد قالیباف ˈشهردار کلانشهر تهران برای امضای تفاهمنامه خواهر خواندگی بین تهران و آنکارا و نیز سفر متقابل وزرای خارجه دو کشور در ماههای اخیر را بیانگر وجود عزم و اراده جدی مقامات و مسئولین دو کشور در راستای توسعه سطح مناسبات در همه سطوح ارزیابی کرد .

محمد دومان نیز در این دیدار یا اشاره به شرایط حاکم بر منطقه، نقش دو کشور ایران و ترکیه را در مدیریت و کنترل بحرانهای موجود را بسیار حائز اهمیت خواند و گفت: دو کشور ایران و ترکیه باید الگویی برای دیگر کشورهای بحران زده منطقه باشند و فعالیتهای تشکیلات پایتخت های متحد و روسای مدیریت های محلی در این بخش جغرافیائی را یکی از مهمترین فرصت ها در این راستا عنوان کرد.

دومان همچنین ضمن تقدیر از همکاری سرکنسولگری ایران در استانبول در همکاریهای دیپلماسی عمومی و فرهنگی و پیگیری برخی امور، بر ضرورت و لزوم عضویت شهرداران محلی کشورمان در تشکیلات مزبور تاکید کرد.

خاورم/2011** 230**1479
کد N49400