ضرب الاجل یک هفته‌ای معاون اول رئیس جمهور؛

دستگاههای اجرایی مکلف به ارسال گزارش تخلفات در مورد ویژه خواری شدند