گزارش رویترز از سفر جک استراو به ایران

خبرگزاری رویترز به نقل از جک استراو نوشته است: از نگاه جک استراو، چهرۀ ایران در دوران حسن روحانی بهتر خواهد شد.

گزارش رویترز از سفر جک استراو به ایرانخبرگزاری رویترز به نقل از جک استراو نوشته است: از نگاه جک استراو، چهرۀ ایران در دوران حسن روحانی بهتر خواهد شد.

 

 

 

 

 

خبرگزاری رویترز در گزارشی به اهداف سفر هیئت پارلمانی انگلستان پرداخته است. در این گزارش آمده است: هیئتی انگلیسی به سرپرستی جک استراو، وزیر خارجه انگلستان به ایران رفته است. روابط سخت میان دو کشور از زمان روی کارآمدن حسن روحانی، رییس جمهور معتدل ایران رو به گرمی رفته است. جک استراو در این باره می گوید: گفتمان حسن روحانی، بسیار مهم است؛ گفتمانی که حکایت از تغییر دارد و این تغییر بهتر شدن نگاهها نسبت به ایران به خصوص در اروپای غربی و آمریکا خواهد بود.

رویترز

5252

کد N49319