سرنوشت مطهری به کجا می‌رسد؟

علی مطهری, مجلس نهم

نمایندگان مجلس این روزها آنقدر به‌دنبال حواشی هستند که ظاهرا وظیفه اصلی شان را از یاد برده‌اند.


اعتماد نوشت: خودشان نطق‌های بلند بالا علیه سایر افراد می‌کنند اما تاب تحمل اظهارات رقبایشان را ندارند. با یک نطق متضاد با عقایدشان این‌گونه زمین و زمان را به هم می‌دوزند و نسخه بازداشت شدن مطهری را می‌پیچند. علی مطهری در چهار سال اخیر بدون شک نخستین و مصر‌ترین اصولگرای منتقدی بوده است که نشان داده بنای کوتاه آمدن از مواضعش را ندارد. حالا مشخص نیست که با این فشارهای بعضی از نمایندگان این عده مجلس، مطهری در آینده با چه سرنوشتی مواجه می‌شود؟ آیا حدود آزادی نمایندگان محدود می‌شود یا اینکه نمایندگان بازهم به این نتیجه می‌رسند که نمی‌توانند جلوی فردی مثل مطهری را بگیرند یا خیر؟


/212 27

کد N49234