نمایندگان مجلس کویت خواستار کناره گیری نخست وزیر این کشور شدند

کویت,مجلس,دولت

تهران - ایرنا - چندتن از نمایندگان مجلس کویت روز چهارشنبه با انتقاد از دولت جدید به دلیل ناتوانی در حل مشکلات این امیر نشین غنی از نفت ، مصرانه خواستار کناره گیری نخست وزیر این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کویت ، از اوایل سال 2006 ، کویت تقریبا با بحران سیاسی مداوم دست به گریبان بود و در این مدت چندین کابینه برکنار و مجلس کویت نیز شش بار منحل شده است.

صفا الهاشم یک منتقد شناخته شده نخست وزیر در نشست مجلس گفت : کابینه عجیبی است ، این کابینه مغلمه ای فاقد هماهنگی است .

صالح آشور یک نماینده شیعه نیز گفت : تشکیل کابینه از طریق مشورت با فراد با نفوذ و صاحب منافع صورت می گیرد ، هیچکس از این دولت راضی نیست و نمی توان به آن برای حل مشکلات اعتماد کرد.

شیخ جابر مبارک الصباح نخست وزیر کویت که عضو ارشد خاندان سلطنتی است، روز دوشنبه کابینه شانزده نفره اش را به طور گسترده ترمیم کرد و هفت وزیر جدید را به کابینه راه داد.

پیش از این ترمیم ، نمایندگان، چندین وزیر را در ارتباط با اتهام عدم مدیریت و فساد مورد سوال قرار داده بودند.

در نشست چهارشنبه بازهم برخی از نمایندگان دولت جدید را به ترویج فساد متهم کردند.

مترجمام 1403 ** 1917
کد N49192