تظاهرات شهروندان آتنی علیه حضور شخصیت های اروپائی در کشورشان

تظاهرات شهروندان یونانی,علیه اروپا,یونان

آتن- ایرنا - به رغم ممنوع بودن هرگونه تجمع ونظاهرات اعتراضی، شهروندان یونانی به نشانه مخالفت با حضورشخصیت های اروپایی در کشورشان دست به تظاهرات زدند.

به گزارش چهارشنبه شب ایرنا از آتن، به رغم ممنوع بودن هرگونه تجمع و تظاهرات، شهروندان آتنی به نشانه مخالفت با حضورشخصیت های اروپایی در کشورشان دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

پلیس شهر آتن ، به مناسبت حضور نمایندگان اروپایی در یونان وبرگزاری آیین رسمی آغاز ریاست دوره ای این کشور بر اتحادیه اروپا در کاخ ˈزپیونˈ که در مجاورت کاخ نخست وزیری قراردارد، به منظورتأمین امنیت این آیین، انجام هرگونه تظاهرات اعتراضی راممنوع اعلام کرده بود.

عصرروز چهارشنبه درحالیکه دولت یونان درحال آماده سازی زمینه برگزاری مراسم رسمی واستقبال ازشخصیت های اروپایی که برای شرکت درمراسم آغاز ریاست دوره ای یونان براتحادیه اروپا بود، شهروندان آتنی به نشانه مخالفت با حضور شخصیت اروپایی درکشورشان، در مقابل در ورودی دانشگاه آتن واقع در مرکز شهر تجمع وقصد داشتند دست به راهپیمایی بزنند.

قبل از حرکت معترضین به سوی محل اجلاس شخصیت های اروپایی وآغازجلسه معارفه یونان وآغاز رسمی ریاست دوره ای این کشور براتحادیه اروپا، با عکس العمل شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند ودرگیرهایی بین معترضین ونیروهای امنیتی رخداد.

پلیس برای متفرق کردن معترضین بشدت از گاز اشک آور و با توم استفاده کرد و تعدادی را دستگیر وتحویل مقامات قضایی داد.

پلیس یونان روز گذشته نه تنها هرگونه تجمع وتظاهرات درخیابان های مرکزی شهرآتن و بویژه درنزدیکی محل برگزاری نخستین اجلاس مقامات اروپایی در آستانه عهده دار شدن ریاست دوره ای اتحادیه اروپا توسط یونان را ممنوع ، بلکه ازساعت یک بامداد چهارشنبه به وقت محلی، پارک و توقف خودورهای شخصی در تمامی خیابان های مرکزی شهرآتن را نیز ممنوع اعلام کرده بود.

نیروهای امنیتی وپلیس شهرآتن درهمین راستا سه شنبه شب از شهروندان آتنی خواسته بودند که از پارک کردن خودروهای خود درخیابان های مرکزی شهر خودداری کنند.

این ممنوعیت زمانی اعلام شد که تعدادی از احزاب سیاسی یونان از پلیس شهرآتن درخواست مجوز برای تجمع و راهپیمایی درزمان برگزاری آیین معارفه یونان به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه اروپا با هدف مخالفت با حضورنمایندگان اروپایی در شهرآتن واین مراسم را کرده بودند.

احزاب سیاسی یونان سه شنبه با انتشار بیانیه های جداگانه ضمن انتقاد شدید از دولت این کشور، اعلام کردند، دریونانی که دمکراسی وجود دارد، ممنوعیت تجمع اعتراضی به نظام سرمایه داری وعملکرد اتحادیه اروپا، بیانگرآن است که دولت ائتلافی محافظه کار یونان همچنان به اطاعت کور کورانه ازبانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اتحادیه اروپا موسوم به تروئیکا که وام دهندگان خارجی به یونان هستند، ادامه داده وحقوق اولیه شهروندی وآزادی ملت را قربانی خواسته های نظام سرمایه داری می کند.

طی مراسم رسمی با حضور شخصیت های اروپایی درآتن یونان ازروز چهارشنبه رسماً ریاست اتحادیه اروپای متحد را برای مدت شش ماه عهده دار گردید.

نخست وزیر یونان طی سخنانی درمراسم افتتاحیه این مراسم اطمینان داد که یونان تمام تلاش های خود را برای پیشبرد مسایل وحل مشکلات کشورهای عضواتحادیه اروپا را درخلال ریاست دوره ای یونان براین اتحادیه را بکار خواهد گرفت.

نخست وزیر یونان درادامه سخنانی خود نیز گفت: یونانیان برای گذر از بحران مالی مصمم شدند وتوانستند که موفقیت هایی را که دیگران حتی تصورآن را هم نمی کردند را به بدست آورند، اروپا توانست به صورت متحد برمشکلاتی که حل نشدنی به نظر می رسیدند، موفق شود، بنابراین اروپای متحد می تواند برمشکلات خود فایق آید.

ˈ اندونیس ساماراسˈ درادامه سخنان خود دراین مراسم گفت: یونان با توجه به تجربه هایی موفقی که دردوره های قبلی ریاست دوره ای این کشو براتحادیه اروپا بدست آورده، مطمئن هستم دراین دوره نیز برای حل مشکلات این اتحادیه، موفق عمل خواهد کرد.

ˈ الکسیس چپیراسˈ رئیس جزب چپ ائتلاف ( سی ریزا) دومین حزب بزرگ یونان ، ˈ فوتیس کوولیسˈ رئیس حزب چپ دمکراتیک ( دی مار)،ˈ پانوس کمنوسˈ رئیس حزب یونانیان مستقل وتعدادی دیگراحزاب سیاسی این کشور، به نشانه مخالفت با عملکرد اروپا درقبال یونان، دراین مراسم رسمی شرکت نکردند.

اروپام**2170**536
کد N49163