انتقال پایتخت طرحی رؤیایی است

ایران,شورای شهر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اینچنین عقیده دارد و عنوان می‌کند که انتقال پایتخت اساسا غیرقابل اجراست.

دیدگاه > ایران- عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اینچنین عقیده دارد و عنوان می‌کند که انتقال پایتخت اساسا غیرقابل اجراست.

به گفته مسعود سلطانی‌فر براساس برآوردهای اولیه، انتقال و جابه‌جایی پایتخت از تهران در گام نخست نیازمند بودجه‌ای معادل 80تا 100میلیارد دلار است که البته این رقم از واقعیت فاصله دارد و بسیار بیشتر از این است.

این در حالی است که اگر تنها 10تا 15میلیارد دلار از هزینه سرسام‌آور جابه‌جایی پایتخت به توسعه شبکه ریلی اختصاص داده شود، 2مشکل بزرگ تهران یعنی آلودگی هوا و ترافیک از بین می‌رود.

وی با اشاره به اینکه برای کاهش آلودگی هوای تهران و کاستن از ترافیک ناچاریم ظرف 3تا 5سال شبکه ریلی تهران شامل 8خط مترو و 4خط تراموا را اجرایی کنیم، ‌می‌گوید: اگر دولت و مدیریت شهری منابع مالی لازم برای اجرای طرح جامع مترو را فراهم کنند، ظرف 5سال می‌توانیم بر معضل آلودگی هوا و ترافیک تهران فائق آییم.

سلطانی‌فر خروج صنایع آلاینده و تکمیل سیستم‌های کنترل آلودگی هوا و نیز ساخت خودرو و تولید سوخت استاندارد را از دیگر گام‌های مؤثر در این زمینه می‌داند. به عقیده وی خودروسازان باید ملزم به ساخت خودروهای استاندارد با مصرف 4تا 5لیتر در هر 100کیلومتر پیمایش شوند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با راهکارهایی برای کاهش آلودگی در یک‌فاصله زمانی میان‌مدت اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که مهم‌ترین راهکار برون‌رفت تهران از آلودگی هوا انتقال پایتخت نیست بلکه توسعه مترو و تکمیل طرح جامع متروی پایتخت است.