اتحادیه اروپا از رخدادهای ترکیه ابراز نگرانی کرد

ترکیه,اتحادیه اروپا

آنکارا - ایرنا - اتحادیه اروپا از رخدادهای اخیر در ترکیه در پی بروز تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه ،اتحادیه اروپا با اشاره به نامزدی ترکیه برای عضویت در این اتحادیه اعلام کرد این اتحادیه خواستار آن است که تحقیقات بی طرفانه ای در خصوص اتهامات فساد مالی در ترکیه انجام شود.

اتحادیه اروپا عنوان کرد از هر عملی که موجب تضعیف در تحقیقات پرونده فساد و ارتشا در ترکیه شود ، باید پرهیز کرد.

اتحادیه اروپا پیش از این نیز در مورد به خطر افتادن روند عضویت ترکیه در این اتحادیه به علت دخالت دولت آنکارا در قوه قضاییه این کشور به آنکارا هشدار داده بود.

سخنگوی ˈاستفان فولهˈ مسوول توسعه اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه استقلال قوه قضاییه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ارزش های اساسی بشمار می رود، گفت: ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه موازین استقلال قوه قضاییه این کشور را بطور مستقیم نقض کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مساله استقلال قوه قضاییه از مهمترین شرایط اتحادیه اروپا برای عضویت کشورهای مختلف در این اتحادیه است، افزود: نقض استقلال قوه قضاییه در ترکیه طرح عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را با مخاطره مواجه می سازد.

سخنگوی توسعه اتحادیه اروپا این هشدار را پس از تغییر آیین نامه مربوط با عملیاتهای مختلف پلیس ترکیه که به درخواست دادستانی این کشور انجام می شود و منوط کردن آن به اجازه مقامات رده بالای محلی منطقه از جمله فرماندارها و استاندارها اعلام کرد.

گفته می شود که برکناری و تصفیه گسترده روسای پلیس شعبات مختلف ترکیه در پی عملیات مبارزه با فساد و ارتشاء که منجر به دستگیری فرزندان دو وزیر سابق کابینه ترکیه و برخی از مقامات بلندپایه این کشور و متهم شدن چهار وزیر کابینه اردوغان به فساد مالی شد نیز، در نارضایتی اتحادیه اروپا و هشدار این اتحادیه به ترکیه نقش داشته است.

خاورم / 230 ** 1514
کد N49035