شاهزاده سعودی:

حکام عربستان باده نوش هستند/ شیعیان بر حق هستند

آفریقا و خاورمیانه

یکی از شاهزادگان سعودی از تبعیدگاه خود در پاریس ناگفته های جدیدی از تلاشهای ضد شیعی حاکمان سعودی بیان کرد و حاکمان این کشور را افرادی دائم الخمر توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، ترکی بن بندر بن محمد آل سعود از مخالفان رژیم سعودی که هم اکنون در پاریس به سر می برد از وجود شعبه ای در دستگاه اطلاعاتی عربستان به نام الروافض که بودجه ای معادل بودجه تونس، اردن و یمن دارد پرده برداشت.

وی افزود: هدف تخریب وجهه مذهب شیعه و ضربه زدن به شیعیان به شیوه های گوناگون است.

این معارض سعودی تاکید کرد: اعتقادات وهابیت علیه مذهب شیعی باطل و بی اساس است. شیعیان با هدف قرب الهی به دیدار بارگاه امام حسین(ع) می روند در حالی که سلفی ها با هدف نزدیکی و قربت شیطان شیعیان را می کُشند.

وی افزود: جنایاتی که سلفی ها مرتکب می شوند جنایتی بزرگ است. آنها مرتکب قتل نفس که در اسلام نهی شده و حرام است می شوند. آنها نباید پیروان اهل بیت رسول گرامی اسلام(ص) را به سبب اختلاف دیدگاه به قتل برسانند.

این معارض سعودی با اشاره کافرشمردن خود از سوی فقهای درباری به خاطر انتقاد از پادشاه عربستان گفت: همواره شنیده می شد که شیعیان به سبب مخالفت با خلافت ابوبکر و عمر کافر شمرده می شوند اما هم اکنون به این نتیجه رسیده ام که همه مخالفان سیاسی رژیم از سوی علمای درباری کافر شمرده می شوند.

وی افزود: ابوبکر،عمر و عثمان همگی بر مسلمانان حکومت می کردند اما هر فردی حق دارد که دیدگاه خود را درباره آنها بیان کند و این اوج و آخرین درجه دموکراسی است و استفاده از عبارت رافضی ها به همان دلایل به وجود آمد زیرا شیعیان در این باره اشتباهی مرتکب نشده اند.

این معارض سعودی گفت: عربستان کشوری است که از سوی حکامی که در تمام شبانه روز به استثنای وقت نماز باده می نوشند اداره می شود و آنها دارایی ملت را به باد می دهند.