رکورد بی سابقه بیکاری جوانان ایتالیایی

بیکاری,جوانان,ایتالیا

رم - ایرنا - موسسه ملی آمار ایتالیا ( ایستات ) در گزارشی از افزایش بیکاری در این کشور بویژه در میان جوانان که به رکورد جدید 41.6 درصد رسیده است خبر داد و اعلام کرد که این روند در 36 سال گذشته بی سابقه است.

به گزارش ایرنا از موسسه ملی آمار ایتالیا، ضریب بیکاری جوانان در ایتالیا در ماه نوامبر 2013 با دو دهم افزایش نسبت به ماه اکتبر به رکورد جدید 41.6 درصد رسیده که از سال 1977 تاکنون یعنی از زمان آماربرداری در این خصوص بی سابقه است.

بر اساس این گزارش، شمار جوانان شاغل در رده های سنی از 15 تا 24 سال در ماه نوامبر گذشته به 924 هزار نفر رسید که 12 هزار واحد نسبت به ماه قبل و 131 هزار واحد نسبت به مدت مشابه در سال 2012 کاهش یافت.

بر اساس اعلام موسسه ملی آمار ایتالیا، شمار جوانان بیکار این کشور به 659 هزار نفر و شمار جوانان غیر فعال به 424 هزار نفر رسیده است که 81 هزار نفر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشت.

شمار بیکاران در ایتالیا با تشدید بحران اقتصادی همواره روندی فزاینده را طی کرده و در ماه نوامبر به سه میلیون و 254 هزار نفر رسیده است که 57 هزار نفر نسبت به ماه قبل و 351 هزار واحد نسبت به مدت مشابه در سال 2012 افزایش یافت.

موسسه ملی آمار ایتالیا همچنین ضریب کل بیکاری در ایتالیا را در ماه نوامبر(آبان /آذر) گذشته 12.7 درصد اعلام کرد که دو دهم درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشت.

افزایش تدریجی بیکاری در میان مردان به 17.2 درصد و در میان زنان به 6.1 درصد رسیده است.

این موسسه همچنین اعلام کرد که شاخص اشتغال در ایتالیا در ماه نوامبر برابر با 55.4 درصد برابر با 22 میلیون و292 هزار نفر است که 55 هزار نفر نسبت به ماه اکتبر و 448 هزار نسبت به سال قبل کاهش داشت.

اوضاع بیکاری جوانان در ایتالیا بسیار جدی است تا جایی که حتی ˈانریکو لتاˈ نخست وزیر این کشور به تازگی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اشتغال در کشورش گفت: بیکاری جوانان تبدیل به کابوسی برای کشور شده و درصد بیکاری میان این قشر حاکی از کشوری بدون آینده است.

لتا از صاحبان صنایع ایتالیا خواست تا از نوآوری در صنعت به عنوان کلیدی برای ایجاد اشتغال استفاده شود.

اروپام**2171 *1010
کد N48841