نوری المالکی:

انتخابات عراق برای یک روز هم به تعویق نخواهد افتاد

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق با اشاره به تلاش القاعده و داعش برای به بن بست کشاندن انتخابات پیش روی این کشور از برگزاری آن در موعد مقرر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، نوری المالکی اعلام کرد: انتخابات پارلمانی در موعد مقرر برگزار  خواهد شد و برای یک روز هم به تعویق نخواهد افتاد.

نخست وزیر عراق افزود: تروریسم شامل القاعده و داعش قصد دارند که روند سیاسی را به بن بست بکشانند زیرا آنها اعتقادی به دموکراسی،آزادی و انتخابات ندارند و چیزی به نام چرخشی بودن قدرت را قبول ندارند.

مالکی بیان کرد: یکی از اهداف آنها انتخابات پیش رو پارلمانی در عراق است. من به همه می گویم انتخابات برای یک روز هم نباید به تعویق افتد و دولت آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات دارد و هیچ کاستی و اختلالی وجود ندارد.

نخست وزیر عراق افزود: ما خواهان برگزاری این عملیات هستیم زیرا ایستگاه مهمی در روند سیاسی عراق به شمار می رود.

مالکی از همه گروههای سیاسی عراقی خواست که به گفتگو و همدلی روی آورند تا زمینه شکست القاعده فراهم آید.