اندیشکده آمریکایی تحلیل کرد:

توافق جامع هسته ای آمریکا با ایران در آینده نزدیک/ آسیب جدی در روابط تل آویو و واشنگتن