نامه نماینده نور در مجلس به رییس جمهوری درباره برنج های آلوده

مجلس,برنج,رییس جمهور

تهران ایرنا - نماینده مردم نور در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری خواستار بررسی دست های پشت پرده در اعلام آلودگی برنج های استان مازندران شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، عبدالوحید فیاضی در این نامه از توقیف خرید و فروش پنج نوع برنج مازندران به دلیل آلوده اعلام شدن این برنج ها از سوی وزارت بهداشت و سازمان استاندارد انتقاد کرد و آن را نمونه ای از ویژه خواری برشمرد که تاثیر منفی بر تولید داخلی گذاشته است.

در متن این نامه آمده است: ویژه خواری رنج بزرگی است که ملت ایران از آن رنج برده و آرزو می کند بساط توقف آن از فضای جامعه برچیده شود.

وی در این یادآور شد: البته راه برخورد جدی و مقابله با آن و برچیدن بساط آن فقط در دستور خلاصه نمی شود که دستور می تواند نشان از ایمان و اراده موجود در دولت باشد اما همه ابزار مقابله نخواهد بود، بلکه طراحی و تدوین استراتژی پاک و پایدار و استخدام عناصر پاکدست و پاکباخته می تواند امید مضاعف به تحقق این دستور در بدنه اجتماع به وجود آورد.

نماینده مردم نور در مجلس تاکید کرد: نمونه ای از ویژه خواری و تاثیر منفی آن در تولید داخلی سیاست جدیدی است که درباره برنج شمال اتفاق افتاده است.

به عقیده این نماینده مجلس، وزارت بهداشت و سازمان استاندارد به همراهی تبلیغات وسیع پنج نوع برنج مازندران را آلوده اعلام کرده است و با این خبر به طور کامل خرید و فروش مرغوب ترین برنج شمال را متوقف و کشاورزان به ورشکستگی کشانده اند و از سوی دیگر برنج خارجی به سهولت جایگزین آن حتی در بازار مازندران گردید.

فیاضی در این نامه سوال کرد: دستگاه های مسوول با چه منطقی مرغوب ترین برنج شمال را با اتهام آلودگی از بازار دادوستد خارج و چه کسانی با استفاده از اخبار ناصحیح اقدام به واردات و توزیع برنج خارجی کرد ه اند.

وی از رییس جمهوری خواست تا دستور رسیدگی به این موضوع را بدهد تا مشخص شود که «چه دست هایی با تولید داخلی کشاورزان زجر کشیده اینگونه برخورد می کنند و ارتباط تاجران برنج آمریکایی،تایلندی،اروگوئه ای، پاکستانی و... با دستگاه های مسوولان مربوطه چیست؟»

این نماینده مجلس، رسیدگی به این موضوع را خواست کشاورزان استان های شمالی کشور بویژه استان مازندران اعلام کرد.

فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد و سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رونوشتی از این نامه را در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در اختیار خبرنگاران قرار داد.

سیام**9103**2025**1336
کد N48589