نوبخت در پاسخ به مهر:

قوه قضاییه پیگیر مطالبات دولت از بابک زنجانی است/ امیدواریم عدالت رعایت شود