سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران خبر داد: /۱/

دیدار چهره‌های اقتصادی مجلس با رییس‌جمهور

دولت

جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون‌ها این پیشنهاد را داشتند که به جای ارائه یک لایحه جامع، تبصره‌ای در خصوص بحث چگونگی اجرای قا‌نون هدفمندی یارانه‌ها به لایحه بودجه سال ۹۳ الحاق شود که با استماع نظرات نمایند گان در جلسات فردا نهایتاً در این خصوص جمع‌بندی می‌شود.

سخنگوی دولت از جلسه روسای کمیسیون‌های اقتصادی و نمایندگان اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ‌ایلنا، ‌محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز ‌هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات امروز –چهارشنبه- هیات وزیران عنوان کرد‌: تقریبا تمام وقت جلسه امروز – چهارشنبه- به اظهار نظر و‌جمع بندی در خصوص موضوع هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی ادامه اجرای آن اختصاص یافت.
وی افزود: با عنایت به مطالعات و بررسی‌های تیم اقتصادی دولت امروز نظرات اعضای هیات وزیران در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه استماع شد و به جهت ضرورت توجه به همه نظرات مختلف، رئیس‌ جمهور برای فردا عصر روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تعدادی از نمایندگان اقتصادی مرتبط با قا‌نون هدفمندی یارنه‌ها دعوت کرد تا در جلسه‌ای نظرات آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.
سخنگوی دولت افزود: ما آماده‌ایم تا ضمن برخورداری از نظرات صاحب‌ نظران و کار‌شناسان که از ماههای گذشته و جمع آوری شده است، نسبت به ارائه تمهیداتی در خصوص چگونگی اجرای قانون هد‌فمندی یارانه‌ها در قالب تقدیم لایحه‌ای جامع
به مجلس شورای اسلامی اقدام کنیم.
وی ادامه داد: البته ‌جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون‌ها این پیشنهاد را داشتند که به جای ارائه یک لایحه جامع، تبصره‌ای در خصوص بحث چگونگی اجرای قا‌نون هدفمندی یارانه‌ها به لایحه بودجه سال ۹۳ الحاق شود که با استماع نظرات نمایند گان در جلسات فردا نهایتاً در این خصوص جمع بندی می‌شود.

کد N48354