درتذکری مطرح شد:

انتقاد از بلوکه کردن یارانه افراد به بهانه بدهی بانکی

مجلس

نماینده مردم بوستان آباد در تذکری نسبت به بلوکه کردن یارانه افراد به بهانه بدهی بانکی تذکر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بوستان آباد در تذکر شفاهی گفت: با توجه به اینکه ملت ما تجارب تلخی از سکوت مجلس و نمایندگان در اذهان خود دارند نمایندگان باید از شان و استقلال و آزادگی مجلس که عصاره ملت و سلایق مختلف کشور است در همه حال دافع نماید.

نماینده مردم بوستان آباد افزود: تحمل همدیگر اولین قدم در این مسیر است.

وی با اشاره به اینکه نخستین تذکر من خطاب به آقای رئیس جمهور است ادامه داد: آقای رئیس جمهور در مورد تعیین تکلیف مدیران دولتی اقدام کند، اگر بنا به تغییر مدیران است هرچه سریعتر اتفاق بیافتد و گرنه نسبت به ابقا آنها اقدام کند تا فضای موجود اداری کشور شکسته و روحیه کار و تلاش در فضای اداری بتواند بعد از مدت ها در کشور جان بگیرد.

نوری با اشاره به حمایت جدی از بخش تولید گفت: حمایت از بخش تولید به خصوص بخشی که به امنیت غذایی ارتباط دارد امری ضروری است.

وی همچنین با تذکر به وزیر دادگستری خواستار برخورد مظاهر مفاسد اقتصادی شد و گفت: رسیدگی به پرونده های جدید و پرونده های قدیمی که نباید به دست فراموشی سپرده شود و نیز پرونده های مفاسد برخی مدیران دولتی که سال ها است مفتوح و در هاله ای از ابهام است رسیدگی شود.

قزلجه همچنین به وزیر اقتصاد نسبت به جلوگیری از بلوکه کردن یارانه افراد به بهانه بدهی بانکی و تسریع در برقراری وام های ازدواج 50 میلیون ریالی تذکر داد.