دامنه ممنوعیت های اینترنتی در ترکیه گسترش می یابد

اینترنت,ممنوعیت

آنکارا- مجلس ملی ترکیه دامنه ممنوعیت های دسترسی های اینترنتی در این کشور را گسترش می دهد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در راستای لایحه پیشنهادی وزارت ˈسیاست های اجتماعی و خانواده ترکیهˈ که تقدیم مجلس ملی ترکیه شده است، تصمیم به محدودیت دسترسی های اینترنتی باید طی 48 ساعت صورت گیرد و قطع برخی از سایت ها باید طی چهار ساعت انجام شود.

در طرح یاد شده شورای عالی ارتباطات ترکیه در زمینه قطع انتشارات اینترنتی می تواند راسا وارد عمل شود و علاوه بر آن میزان مجازاتها برای انتشارات اینترنتی منافی قانون افزایش می یابد.

در راستای تغییرات یاد شده برخی پایگاه هایی که دسترسی به آنها امکان پذیر نیست و کاربران اینترنتی با تغییر ˈ دی.ان.اسˈ می توانند به آنها دسترسی یابند، نیز تماما قابل دسترسی نخواهند بود

براساس این گزارش ، هدف از اعمال محدودیت های یاد شده ممانعت از انتشار تصاویر ویدیویی مستهجن مربوط به مسوولین بلندپایه ترکیه و نیز نوارهای صورتی و تصویری مرتبط با موارد فساد مالی است.

در هفته های اخیر در رسانه های ترکیه اخباری مبنی بر وجود تصاویر ویدیوئی مستهجن حداقل 40 نماینده حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در دست مخالفان دولت منتشر شده بود.

خاورم**2012**230 **1515
کد N48243