موسسه "رند" تحلیل کرد:

نگاهی به الگوی روابط آمریکا و روسیه در سال 2013/ چالش های دو کشور در 2014