روانچی در جمع خبرنگاران:

هرگونه تحریمی از سوی آمریکا برای مذاکرات مفید نیست

سیاست خارجی

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه گفت: در اولین فرصت که با 1+5 گفتگو کنیم درباره تحریم یک شرکت ایرانی از سوی آمریکا به آنها تاکید خواهیم کرد و خواهیم گفت که این اقدامات برای ادامه مذاکرات مفید نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در حاشیه نشست موسسه دیپلماسی ایرانی در جمع خبرنگاران درباره سفر هیات های اروپایی به تهران گفت: در برنامه‌ریزی‌ها سفر هیات‌هایی از ایران به اروپا و از اروپا به تهران را داریم و قرار است آقای دکتر ظریف در اجلاس مونیخ و داووس شرکت کند.

وی افزود: از کشورهای اروپایی نیز سفرهایی به تهران در چند هفته آینده خواهیم داشت.

روانچی در پاسخ به این سوال که آیا از سوئد و لهستان سفری به تهران صورت خواهد گرفت؟ بیان کرد: بله قرار است سفرهایی انجام شود، اما زمان آن هنوز نهایی نشده است.

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در این باره که چه مسائلی بین ایران و 1+5 نهایی نشده که باید فردا در گفتگوی عراقچی و اشمید مورد بررسی قرار گیرد، گفت: یکی دو مورد باقیمانده که در بحث کارشناسی امکان حل آن وجود نداشت باید تصمیم گیری در مورد آن به سطوح سیاسی کشیده شود.

وی افزود: این موضوعات از دیدگاه ما قابل حل است و مشکلات اساسی ندارد آقای عراقچی و خانم اشمید فردا جلسه دارند تا این موضوعات را حل کنند؛ موضوعات پیچیده و غامضی نیستند.

روانچی در پاسخ به سوالی درباره تحریم یک شرکت ایرانی از سوی آمریکا بیان کرد: ما پیش از این نیز اعلام کردیم که این اقدامات پیام خوبی برای ما ندارد و قطعا برای ادامه کار مفید نیست.

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه افزود: این موضوع را به صورت عمومی و در گفتگوهای دو جانبه با آمریکا به صراحت اعلام کردیم و تاکید کردیم که این اقدامات فضا را نامناسب می کند.

وی گفت: در اولین فرصت که با 1+5 گفتگو کنیم این مساله را به آنها اعلام خواهیم کرد و آقای عراقچی نیز حتما در گفتگو با خانم اشمید به این موضوع تاکید خواهد داشت.

روانچی در پاسخ به این سوال که آیا روند 1+5 با توجه به اینکه اقدام عملی صورت نگرفته است، وقت‌کشی نمی کند؟ بیان کرد: ما فکر نمی کنم این امر وقت‌کشی باشد، چند موضوع مطرح است موضوعات زیادی برای اجرای توافق ژنو مطرح بود که هیات های کارشناسی در ژنو با طرف مقابل و اعضای 1+5 خیلی جدی بحث کردند و عمده آنها حل شده است. یکی دو موضوع باقیمانده است که باید در سطوح سیاسی بررسی شود و امیدواریم در مذاکرات آقای عراقچی و خانم اشمیت این موضوع حل شود.

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که تاریخ 20 ژانویه تا چه اندازه امکان دارد برای اجرای توافق آغاز شود؟ گفت: این موضوع بستگی به مذاکرات آقای عراقچی و خانم اشمید دارد یک تفاهم اصولی وجود دارد که در مذاکرات خانم اشمید و آقای عراقچی اگر به نتیجه برسد این تاریخ اعلام شود ولی نمی توانیم به صورت قطعی اعلام کنیم.