نوبخت خبر داد:

جلسه رئیس جمهور با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس برای تعینن تکلیف هدفمندی فردا برگزار می شود

دولت

سخنگوی دولت از برگزاری جلسه رئیس جمهور با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس و تعدادی از نمایندگان اقتصادی و مرتبط با هدفمندی یارانه ها در روز پنج شنبه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت:  با عنایت به مطالعات و بررسی تیم اقتصادی دولت و اینکه این موضوع هدفمندی یارانه ها در مرحله نهایی قرار گرفته و نظرات هیات وزیران استماع شده به جهت ضرورت توجه به همه نظرهای مختلف رئیس جمهور فردا از روسای محترم کمیسیون های تخصصی مجلس و تعدادی از نمایندگان اقتصادی و مرتبط با هدفمندی یارانه ها دعوت کرده تا در یک جلسه نظرات همه این عزیزان مورد توجه قرار بگیرد.

بهگفته نوبخت این جلسه فردا (پنج شنبه) برگزار می شود.