وکیل مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران:

رسیدگی به پرونده موکلم ادامه دارد

سید وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی در حاشیه دادگاه فاطمه هاشمی در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت پرونده مهدی‌ هاشمی گفت: پرونده موکلم در دادگاه در حال رسیدگی است.

وکیل مهدی هاشمی از ادامه رسیدگی به پرونده موکل خود خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا سید وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی در حاشیه دادگاه فاطمه هاشمی در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت پرونده مهدی‌ هاشمی گفت: پرونده موکلم در دادگاه در حال رسیدگی است.

کد N47947