واکنش پزشکیان به منتقدان نطق علی مطهری: نباید به دیگران انگ بزنیم

پزشکیان,مطهری

تهران - ایرنا - نماینده مردم تبریز در مجلس حاشیه های ایجاد شده در خصوص نطق مطهری و واکنش های نسبت به آن، گفت: زمانی که یک نفر می خواهد سخن بگوید چرا وی را می ترسانید؟ چرا تهدید می کنید؟ چرا به اینکه شما چپید و راستید و ضد انقلابید و ضد نظامید، انگ می زنید؟

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مسعود پزشکیان» روز چهارشنبه در نطق میان دستور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: امروز متن صحبتم را در نظر داشتم در مورد مسایل بین المللی، مذاکرات و موضوع بیکاری ایراد کنم اما برخوردی که با آقای مطهری در قوه قضاییه و مجلس شد، ذهن و حرفم را به موضوع دیگری برگرداند؛ بنابر این اکنون در مورد اینکه در مجلس چه حقی داریم و در جامعه از ما چه می خواهند، صحبت می کنم.

پزشکیان با تاکید بر اینکه باید پناهگاه مردم بود و نه دام مردم، گفت: ما نمایندگان طبق اصل 84 حق داریم در تمام مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کنیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: اصل 86 قانون اساسی می گوید که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار می کنند و آرایی که می دهند، تعقیب یا توقیف کرد.

وی با اشاره به منشور گفتار حضرت علی (ع)، گفت: آن حضرت به مالک اشتر می گویند برای آنهایی که نیاز دارند، سوال دارند، درد دارند وقتی بگذار و خودت شخصا به آن رسیدگی کن؛ یک مجلس عام تشکیل بده و در آنجا متواضعانه با مردم برخورد کن؛ لشکریانت را بگو به کنار بروند و حراست ها و نگهبانان را بگو کنار بایستند تا کسی که حرف دارد بدون ترس و لکنت زبان حرفش را بزند.

پزشکیان ادامه داد: زمانی شخصی می خواهد حرف بزند، چرا وی را می ترسانید؟ چرا تهدید می کنید؟ چرا به این که شما چپید و راستید و ضد انقلابید و ضد نظامید انگ می زنید؟

به گفته پزشکیان، حضرت علی (ع) در ادامه سخنان خود می فرمایند که از رسول خدا شنیدم که جامعه ای که در آن جامعه نشود حق ضعیف را از آدم های گردن کلفت بدون لکنت زبان گرفت، روی سعادت نخواهد دید؛ مردم باید بتوانند بدون ترس در برابر کسانی که در مقام قدرت نشسته اند حرفشان را بزنند؛ نه اینکه مردم و حتی یک نماینده نتواند حرف خود را بزند.

وی در ادامه با تاکید بر مطالبی که حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر توصیه کرده است، گفت: آن حضرت به مالک تاکید داشتند که مردم را تحمل کن؛ ممکن است تند حرف بزنند، اما تو تحمل کن؛ غرور و تکبرت را در مقابل آنان بشکن و بگذار حرفشان را بزنند؛ به خاطر این کار خداوند رحمتش را به شما بسط خواهد داد.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به بخشی از نظرات شهید بهشتی، گفت: شهید بهشتی می گوید ما با شعار داشتن آیین عدل و حق در جهان امروز حرفمان را آغاز کردیم اما یک شرط دارد و آن این که این حق پرستی در گفتار و رفتارمان ظاهر شود.

نطق هفته جاری «علی مطهری» در مجلس شورای اسلامی با واکنش هایی از سوی برخی افراد و شخصیت ها مواجه شد.

سیام(3)**9189**1535
کد N47794