یک وزیر دولت موقت لبنان خبر داد؛

طرح جدید 8 مارس برای تشکیل دولت / در انتظار پاسخ جریان 14 مارس

آفریقا و خاورمیانه

وزیر مشاور دولت موقت لبنان از طرح جدید جریان حامی مقاومت برای تشکیل دولت جدید بر اساس فرمول 8-8-8 خبر داد و درباره پیامدهای ادامه مانع تراشی 14 مارس هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر مشاور دولت موقت لبنان اعلام کرد طرح جدید جریان هشت مارس برای تشکیل دولت به مثابه امتیازی از سوی این گروه به خاطر منافع ملی به شمار می رود و در صورتی که جریان 14 مارس، آن را نپذیرد، کشور به مسیر ناشناخته ای خواهد رفت.

علی قانصو از وزیران وابسته به جریان هشت مارس تاکید کرد طرح تشکیل دولت جدید بر اساس فرمول 8-8-8 ( هشت وزیر به هشت مارس، هشت وزیر به 14 مارس و هشت وزیر به مستقلها داده می شود) که از سوی جریان هشت مارس به کاخ بعبدا فرستاده شده، به مثابه امتیازی از سوی این گروه به نفع کشور است، زیرا بیش از هر زمانی به تشکیل دولتی نیاز داریم که بتواند با اوضاع امنیتی موجود به ویژه عملیات تروریستی که کشور را هدف قرار داده است، تعامل کند..

وی در گفتگو با النشره افزود باید ابتکاری برای ایجاد شرایط جدید که مناسب تشکیل دولت جدید با شرکت تمام گروهها بدون کنار زدن هیچ گروهی ارائه می شد و به همین سبب ما ابتکاری ارائه کردیم و منتظر پاسخ جریان 14 مارس هستیم، هر چند نشانه هایی مبنی بر پاسخ منفی آنها به چشم می خورد.

وی درباره پیامدهای منفی مخالفت جریان 14 مارس با ابتکار جدید جریان حامی مقاومت برای تشکیل دولت جدید هشدار داد.

قانصو با تاکید بر مخالفت جریان هشت مارس با تشکیل دولتی خارج از چارچوب قانون اساسی و توافق ملی تاکید کرد تشکیل چنین دولتی نه تنها سبب حل بحرانها نخواهد شد، بلکه به تشدید آن منجر خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد دست نیافتن گروههای سیاسی به تفاهم در خصوص دولت جدید، انتخابات ریاست جمهوری را به خطر خواهد انداخت.

از سوی دیگر روزنامه الریاض به نقل از منابع وابسته به جریان هشت مارس اعلام کرد پیشنهاد فرمول 8-8-8 برای تشکیل دولت جدید با هدف کاهش تنشها پس از انفجار حاره حریک در جنوب بیروت ارائه شده است.