| 135060

بزرگان فلوجه بر سر اخراج افراد مسلح با ارتش به توافق رسیدند

سیاسی

بر اساس این توافقنامه ارتش از شهر عقب نشینی می‌کند و نیروهای پلیس و افراد عشیره‌ای زمام امور آن را به عهده می‌گیرند.بزرگان عشایر نیز از اعضای گروه تروریستی «داعش» نیز خواستند برای جلوگیری از حمله ارتش به فلوجه آن را ترک کنند.

بزرگان شهر «فلوجه» بر سر اخراج افراد مسلح تندرو از این شهر و بازگشت آرامش به آن با ارتش عراق به توافق رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل سومریه نیوز، مساجد شهر فلوجه از طریق بلندگو‌ها اعلام کردند که بزرگان شهر با نیروهای ارتش عراق بر سر اخراج افراد مسلح تندرو به توافق رسیدند.

بر اساس این توافقنامه، ارتش از شهر عقب نشینی می‌کند و نیروهای پلیس و افراد عشیره‌ای زمام امور آن را به عهده می‌گیرند.

در این توافقنامه آمده است که بزرگان فلوجه با بازگشایی بزرگراه بین المللی به روی کاروان‌های نظامی ارتش و تعیین فرمانده پلیس برای شهر با ارتش به توافق رسیدند.

بزرگان این شهر همچنین از شهروندان خواستند که به محل کار خود برگردند و از صاحبان فروشگاه و مغازه‌داران نیز خواستند که فروشگاه و مغازه‌های خود را باز کنند.

در همین حال، بزرگان عشایر نیز از اعضای گروه تروریستی «داعش» نیز خواستند برای جلوگیری از حمله ارتش به فلوجه آن را ترک کنند.

این در حالی است که ارتش عراق برای پاکسازی فلوجه از افراد مسلح تندرو و اعضای داعش این شهر را به محاصره خود درآورده و تانک‌ها و توپخانه‌های خود را در ورودی‌های آن مستقر کرده است.

در تحولی دیگر، «سعدون الدلیمی» وزیر دفاع عراق اعلام کرد که در حال حاضر امکان حمله به فلوجه توسط ارتش وجود ندارد.

الدلیمی افزود که حمله به فلوجه از بیم کشته شدن غیرنظامیان به تأخیر افتاده است.

از طرف دیگر، دولت عراق ادامه عملیات نظامی را در این کشور تا زمان پاکسازی عراق از تروریسم تصویب کرد.

کد N47631