به منظور همراهی با فاطمه هاشمی‎؛

فائزه و یاسر هاشمی به دادگاه انقلاب رفتند

فائزه هاشمی پیش از ورود در جمع خبرنگاران گفت: من فقط برای حضور در دادگاه خواهرم در اینجا حاضر شدم.

دقایقی پیش فائزه هاشمی و یاسر هاشمی خواهر و برادر فاطمه هاشمی رفسنجانی وارد دادگاه انقلاب شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فائزه و یاسرهاشمی برای حضور در دادگاه خواهرشان فاطمه هاشمی، وارد دادگاه انقلاب اسلامی شدند.
فائزه هاشمی پیش از ورود در جمع خبرنگاران گفت: من فقط برای حضور در دادگاه خواهرم در اینجا حاضر شدم.

کد N47514