با تصویب مجلس/

دادخواست عدم توانایی مالی برای پرداخت بدهی از تجار پذیرفته نمی شود

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی تصویب کردند که دادخواست عدم توانایی مالی در پرداخت بدهی از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و باید مطابق قانون تجارت برای ورشکستگی خود درخواست دهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را در دستور کار داشتند.

وکلای ملت با تصویب ماده ای از این لایحه مقرر کردند که دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نشود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید مطابق مقررات قانون تجارت رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

بر اساس تبصره این ماده اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می کند.

این ماده با 159 رای موافق، 17 رای مخالف، 15 رای ممتنع، از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.