ظریف در دیدار جک استراو: 

ایران ثابت کرده در مقابل فشار کوتاه نمی‌آید/ راه رسیدن به تفاهم هسته‌ای بسیار آسان است