حقیقت پور در گفتگو با مهر:

مدیریت کنندگان ژنو 2 حاضر به پذیرش واقعیت های سوریه نیستند/ منزلت ايران حاشيه نشيني در ژنو 2 نيست

مجلس

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به اينكه ژنو 2 مانند ژنو 1 محكوم به شكست است گفت: كساني كه نشست ژنو 2 را مهندسي مي كنند حاضر نيستند واقعيت هاي موجود در صحنه سوريه را بپذيرند از اين رو تصميمات آنها محكوم به شكست است.

منصور حقيقت پور، نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر، با انتقاد از اظهارات جان كري وزير امور خارجه آمريكا مبني براينكه جمهوري اسلامي ايران بدون حضور در نشست ژنو 2 و در حاشيه مي تواند در حل بحران سوريه نقش آفريني كند گفت: جمهوري اسلامي ايران داراي شان و منزلت است كه اين منزلت متناسب با حاشيه نشيني نيست.

وي افزود: ما مي توانيم تحولات منطقه را ورق زده و آنها را جابه جا كنيم؛ نيازي به حضور در مذاكرات ژنو 2 نداريم.

نماينده مردم اردبيل، سرعين و نمين ادامه داد: بايد از ما براي حضور در نشست ژنو 2 دعوت كنند، هر وقت زير پاي وزير خارجه ما در فرودگاه ژنو فرش قرمز پهن كردند ما نيز در نشست ژنو 2 شركت خواهيم كرد.

حقيقت پور با اشاره به اينكه ژنو 2 مانند ژنو 1 محكوم به شكست است گفت: كساني كه نشست ژنو 2 را مهندسي مي كنند حاضر نيستند واقعيت هاي موجود در صحنه سوريه را بپذيرند از اين رو تصميمات آنها محكوم به شكست است.

اين نماينده مجلس همچنين با اشاره به سفر هياتي به رياست وزير امور خارجه كشورمان به لبنان براي بررسي مرگ ماجدالماجد گفت: اين هيات هفته آينده به لبنان سفر خواهد كرد كه نماينده اي از كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي از طرف مجلس نيز در اين سفر حضور خواهد داشت.

وي با اشاره به نقش دولت عربستان سعودي در انفجار مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران در بيروت گفت: از دولت عربستان به خاطر دخالت و نقش آفريني در اين انفجار به سازمان ملل متحد شكايت خواهيم كرد.

نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين درباره سفر هيات پارلماني انگليس به كشورمان گفت: هيات پارلماني انگليس بايد قدردان ما باشد كه چنين فرصتي را برايشان فراهم كرديم.

حقيقت پور خاطرنشان كرد: چنانچه اين هيات در چارچوب پروتكل تنظيمي رفتار نكرده و اقداماتي خودسرانه داشته باشد با هياتي كه در ايران ميزبان آنهاست برخورد خواهيم كرد.