توسط پلیس یونان اعلام شد:

ممنوعیت هرگونه تجمع اعتراض آمیز در روز چهارشنبه در شهر آتن

کد N47044