در پی کشف مواد منفجره؛

فرودگاه ادینبورو در اسکاتلند تخلیه شد

آمریکا اروپا

فرودگاه ادینبورو در اسکاتلند در پی کشف مواد منفجره از سوی نیروهای پلیس بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، پلیس اسکاتلند فرودگاه "ادینبورو" را در این کشور تخلیه کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مواد منفجره در کیف یکی از مسافران کشف و ضبط شد.

نیروهای پلیس اطراف این فرودگاه را تحت محاصره امنیتی قرار داده اند و از مسافران بازجویی کردند. کارشناسان مواد منفجره به محل حادثه منتقل شدند و برای جستجوی کیف حاوی مواد منفجره  مشکوک از روبات استفاده کردند.