دستگیری رهبران اپوزیسیون در بنگلادش

آسیا اقیانوسیه

در ادامه اعتراضات به نتایج انتخابات پارلمانی بنگلادش، پلیس این کشور دست کم 4 رهبر اپوزیسیون را بازداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، در ادامه تنش های سیاسی در بنگلادش پلیس این کشور اقدام به بازداشت دست کم 5 رهبر مخالفت دولت کرد. این در حالی است که سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات بحث برانگیز روز یک شنبه همچنان ادامه دارد.

در این انتخابات که از سوی احزاب اپوزیسیون تحریم شده بود، حزب ملی گرای بنگلادش به رهبری "شیخه حسینه" نخست وزیر و همپیمانان وی سه چهارم کرسی های پارلمان را تصاحب کردند.

بر این اساس در ماههای منتهی به انتخابات اخیر دولت بنگلادش اقدام به بازداشت صدها نفر از مخالفان دولت کرد. بنا بر اعلام دولت این اقدام با هدف حفظ آرامش عمومی کشور انجام گرفته است. با این حال مخالفان این اقدامات را سرکوب اپوزیسیون و در راستای جلوگیری از پیروزی نمایندگان مخالف در انتخابات پارلمانی دانسته اند.

گفتنی است در انتخابات سراسری بنگلادش که از سوی اتحاد مخالفان متشکل از 18 حزب تحریم شده بود، حزب حاکم و 7 حزب حامی آن 233 کرسی از مجموع 300 کرسی پارلمان را به دست آورده است.