اولین جلسه دادگاه فاطمه هاشمی فردا برگزار می شود

سیاست داخلی

اتهامات موکل بنده نشر اکاذیب و انتساب مطالب خلاف واقع به رؤسای قوای قضائیه و مقننه اعلام شده است.

وکیل مدافع فاطمه هاشمی گفت: اولین جلسه دادگاه موکلم فردا ساعت 10 در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده برگزار می شود.

علیزاده طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه فردا دادگاه نوبت رسیدگی به پرونده فاطمه هاشمی است، گفت: اولین جلسه دادگاه موکلم فردا ساعت 10 در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده برگزار می شود.

وی افزود: اتهامات موکل بنده نشر اکاذیب و انتساب مطالب خلاف واقع به رؤسای قوای قضائیه و مقننه اعلام شده است.

گفتنی است فاطمه هاشمی در روز ششم شهریور ۹۲ به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به رؤسای قوای قضائیه و مقننه در جریان رای اعتماد به وزرا به شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و حدود یک ماه بعد برای او قرار مجرمیت صادر و پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد

لازم به ذکر است که اولین جلسه رسیدگی به پرونده فاطمه هاشمی، ۱۸ آبان ماه تعیین شده بود که به علت موافقت دادگاه با درخواست استمهال، این جلسه برگزار نشد.

کد N46564