تشدید نظارت بر پروژه‌های عمرانی

ایران,شورای شهر

مسئله نظارت بر پروژه‌های عمرانی مجموعه‌های وابسته به شهرداری از سوی معاونت فنی و عمرانی بررسی می‌شود.

دیدگاه > ایران- مسئله نظارت بر پروژه‌های عمرانی مجموعه‌های وابسته به شهرداری از سوی معاونت فنی و عمرانی بررسی می‌شود.


این را نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد و گفت: امکان ایجاد نظام نظارت بر پروژه‌های عمرانی مجموعه‌های مختلف وابسته به شهرداری تهران در معاونت فنی و عمرانی، یکی از سازوکارهای تقویت امر نظارت بر عملکرد دست اندرکاران امور اجرایی است که باید در شورا مورد بررسی قرار گیرد و درصورت لزوم در برنامه 5ساله دوم گنجانده شود.

مرتضی طلایی البته اضافه کرد که پیش از این و در دوره سوم شورای شهر تهران نیز موضوع نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های شهری بوده است.

به گفته طلایی به‌کارگیری یک‌مهندس مشاور به‌عنوان «عامل چهارم» برای نظارت بیشتر بر پروژه‌های عمرانی شهرداری تهران الزامی شده و به این ترتیب در 3سال اخیر تمام پروژه‌های عمرانی اجرا شده در پایتخت توسط هرمجموعه یا سازمان وابسته به شهرداری، از یک نظارت مضاعف برخوردار بوده است.

وی تأکید کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی تنها در حوزه یک معاونت متمرکز نیست و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری نظیر شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، شرکت نوسازی اراضی عباس آباد و سازمان عمران مناطق نیز پروژه‌های گوناگونی را متناسب با نیازهای شهر اجرا می‌کنند.

طلایی تدوین پیوست‌های زیست‌محیطی و اجتماعی را یکی دیگر از مصوبات دوره گذشته شورای شهر عنوان کرد که ابعاد دیگری از پروژه‌های عمرانی را بیش از گذشته نظارت پذیر کرده است.