جنگ درعراق ،نگرانی جدی امنیتی ایران

داعش عمارت اسلامی عراق و شام ,نوری ‌المالکی,عراق

جنگ در استان الانبار عراق و نبرد فلوجه، نه تنها این کشوربلکه امنیت کل منطقه را نشانه گرفته است. همچنین بالقوه امنیت ملی ایران را با تهدید جدی روبرو کرده.شاید هم به جرات بتوان گفت ترکیه،اردن هاشمی و دیگر کانون های قدر ت بین المللی نیز در معرض چنین تهدیدی قرار دارند. آیا ابعاد جنگ خونین سوریه کم کم و آرام در حال پیشروی در خاک عراق است؟شواهد این را نشان میدهد.

موضوع درگیری ها و مبارزات طولانی و خونین دولت عراق با تروریسم طی سالهای اخیر ، دیگر خبر چندان جذابی برای محافل خبری و سیاسی نیست،گرچه به همان میزان و بلکه شدیدتر برای مردم عراق به مسئله ای دردناک و مصیبت بار تبدیل شده است.
وابستگان به رژیم سرنگون شده صدام حسین،وجود تعصبات ایدئو لوژیکی ناشی ازتفکر سلفی گری ووابسته به القاعده و در نهایت وجود پاره ای تعصبات قومی قبیله ای سنتی در مقیاس شهری ، 3جریان عمده و اصلی هستند که گشتاوری موتور متحرکه تروریسم عراقی با بهانه های گوناگون، ناشی ازعمل و اقدامات آنها بوده است.اینها به جز سایر مولفه های ضد امنیتی ست که دولت عراق بطور معمول و طبیعی با آن دست به گریبان است.
اما آنچه بیش از یک هفته است دولت آقای مالکی با آن روبرو شده، حد رشد یافته و بی سابقه ای ازنوعی تروریسیم هدفمنداست که به نظر میرسد ناشی از اتحاد بی سابقه این 3 گروه نه فقط علیه عراق که علیه امنیت منطقه ای همسایگان این کشور به ویژه ایران است. شاید به همین دلیل باشد  نوع جنگ  ،کیفیت آن و انگیزه گروه های حاضر در صحنه و در نقطه مقابل، دولت و نیروهای امنیتی عراق حکایت از آن دارد،هر دو طرف  خود را درآنچنان مسیری حیاتی قرار داده اند که راه باز گشتی در آن دیده نمیشود و مجبورند تا انتهای راه را بروند. به قول یک دیپلمات ارشد عرب "هر دو طرف شوخی را کنار گذاشته و تصمیم گرفته اند پروژه خود را تا انتها پیش ببرند".اگر این جنگ تمام عیار1ویژه گی متفاوت داشته باشد همین نکته  دبپلمات موصوف است..
جنگ رسمی در استان الانبار و به طور مشخص فلوجه و رمادی با توجه به سخنان روز گذشته آقای مالکی و آنگونه که گفته شده ،حمایت قبایل و عشایر محلی ازوی نشان میدهدآقای نخست وزیر  ودیگر مقامات امنیتی و نظامی در بغداد در یک بزنگاه بسیار حساس امنیتی و اطلاعاتی ویژه از پروژه ای نه چندان داخلی ،اما بسیار خطرناک علیه تمامیت ارضی عراق آگاه و علیه آن وارد عمل شده اند.
اما آنچه در عراق کنونی میگذرد به همان میزان که میتواند موضوعی داخلی اما متاثر از دخالت خارجی  باشد - که هست - به همان اندازه و به گونه ای حساب شده ،زیر بنائی ترین تاسیسات امنیت ملی و ثبات همسایگان عراق را هدف گرفته است.از آنجا که ایران تقریبا دارای بزرگترین تاسیسات مرتبط با امنیت ملی خوددر منطقه  است(بنا به دلایل متعدد) علی القاعده منطق "دفاع از امنیت ملی به هر قیمت"  از دید ایران حکم میکند تهران نسبت به آنچه هم اکنون در عراق میگذرد بی تفاوت نباشد. گرچه این مطلقا به معنای دخالت مستقیم ایران در جنگ نیست اما نظارت بر موضوع و تاثیر برماهیت پدیده میتواند بازی را به نفع دولت عراق پیش برده و امنیت و منافع ملی ایران نیز تامین شود.این امنیت برای تهران مهم است ،آنچنان که میتواند برای ترکیه و حتی اردن هاشمی و دیگر کانون های قدرت بین المللی مهم باشد. نهاد دیپلماسی ایرانی احتمالا میتواند در یک همگرائی منطقه ای و بین المللی این کشورها و کانون ها ی قدرت و دارای منافع در منطقه را متقاعد کند ،حد نهایی اقدامات وناامنی های فعلی  عراق و رشد نیرو های تند رو و تروریست، منجر به بر هم خوردن ثبات منطقه،تهدید تمامیت ارضی همه همسایگان،رشد خطر ناک ترین ایدئولوژی های غیر قابل کنترل( دو قلو های سلفی  مدرن و  وهابی های سنتی ) و در نهایت تهدید امنیت قدرت های جهانی در مرکزثقلشان خواهد شد. این منطقی ترین نتیجه و خروجی حمایت ازآن تفکری ست که روزی در کسوت دولت اسلامی امارت طالبان افغانستان تجلی یافت و آن کرد که نیویورک و لندن و مادرید و....شاهد آن بودند ، و امروز در لباس داعش و النصرو دولت اسلامی عراق و شام، تجلی یافته. اعلام این موضوع از سوی نهاد دیپلماسی ایرانی در یک مراوده فراگیر بین المللی خیلی کار سختی نیست.

کد N46224