سوال کمیسیون فرهنگی مجلس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

جنتی در برخورد با موضوعات فرهنگی تساهل و تسامح می‌کند

دولت

جناب آقای جنتی اظهار داشت، در خصوص تک خوانی خانم‌ها من در سخنرانی و جلسه عمومی تإیید نکرده‌ام خبرنگاری از من سئوال کرد و من گفتم در نظرات آقایان مراجع اجماع نیست.

کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه‌شنبه- مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه تساهل و تسامح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواند، از وی سوال کرد.
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خلاصه سئوال از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را چنین درج نموده است: دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر توهین به مقدسات از یک طرف و از سوی دیگری ترویج اباهه‌گری با پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیر ضروری در پیش گرفته چیست؟
در گزارش کمیسیون فرهنگی آمده است: در اجرا ی ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی مجلس شواری اسلامی در جلسه مورخ ۲۸/۸/۹۲ با حضور سئوال کننده و وزیر به سئوال رسیدگی شد. ابتدا جناب آقای حمید رسائی سئوال خودرا مطرح نمود که شما در موردتک خوانی خانم‌ها می‌گویید نظر مراجع متفاوت است و از تک خوانی خانم‌ها حمایت می‌کنید. اما در جایی دیگری که مراجع در مخالفت با آن اتفاق نظر دارند شما خلاف آن موضع گیری می‌کنید مثلادرباره مقاله روزنامه بهار نظر مراجع عظام تقلید برخورد با متخلف بوده ولی شما گفتید از توقیف روزنامه متاسفم.
در ادامه گزارش این کمیسیون آمده است: جناب آقای جنتی اظهار داشت، در خصوص تک خوانی خانم‌ها من در سخنرانی و جلسه عمومی تإیید نکرده‌ام خبرنگاری از من سئوال کرد و من گفتم در نظرات آقایان مراجع اجماع نیست.
درمورد روزنامه بهار اصل مقاله کاملا محکوم است و تاسف من از توقیف روزنامه این بوده است که فرد خاطی سهوا این خطا را انجام داده بود و وظیفه ما توسعه مطبوعات است.

کد N45737