اعلام وصول طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

مجلس

طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی  لایحه تصویب پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از فعالیت های مستقر در خشکی الصاقی به کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر و منشور سازمان  همکاری 8 کشور در حال توسعه که  از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است، از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد.

همچنین از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نیز طرح قانونی اصلاح مواد 104 و 158 قانون آیین نامه داخلی مجلس اعلام وصول شد.