نظر شما درباره این عکس چیست / جک استراو در تهران

ایران و انگلیس

هیات پارلمانی انگلیس متشکل از 4 نفر از اعضای پارلمان این کشور به ریاست «جک استراو» رییس گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران در پارلمان انگلیس و وزیر خارجه پیشین این کشور، بامداد امروز وارد تهران شد.

جک استراو در مهرماه سال 1382، زمانی که دکترحسن روحانی ریاست هیات مذاکره کننده هسته ای ایران را برعهده داشت، به عنوان وزیرامورخارجه وقت انگلیس به همراه وزیران خارجه فرانسه و آلمان به تهران آمده بود. این ششمین سفر وی به ایران است. 

عکس از: خبرگزاری خانه ملت

/27220

 

کد N45653