یک فوریت طرح معافیت موسسات قرآنی از پرداخت حق انشعاب به تصویب رسید

مجلس

یک فوریت طرحی در مجلس به تصویب رسید که در صورت تصویب جزئیات آن موسسات فرهنگی و قرآن و عترت که به صورت عام المنفعه و غیرانتفاعی با مجوز وزارت ارشاد کار می کنند از پرداخت حق انشعاب برق، آب و گاز معاف می شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، یک فوریت طرح استفساریه بند 66 قانون بودجه سال 1392 کل کشور که مربوط به معافیت موسسات فرهنگی قرآنی از حق انشعاب آب و برق و گاز است با 141 رای موافق، 32 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 220 رای به تصویب رسید.

در ابتدا این طرح با قید دوفوریت مطرح شد اما در صحن علنی مجلس رای نیاورد.

عنوان این استفساریه به این شرح است: آیا موسسات فرهنگی قرآن و عترت که به صورت عام المنفعه و غیر انتفاعی با مجوز وزارت ارشاد یا دیگر مراجع ذیصلاح ثبت رسمی شده اند و مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند مشمول بند 66 قانون بودجه سال 1392 کل کشور می شوند یا خیر؟

که در پاسخ آمده است: بله، موسسات فوق الذکر شامل بند 66 قانون بودجه سال 1392 کل کشور می شوند.

لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با عنوان یکی از طراحان طر ح مذکور اظهار داشت: در قانون بودجه سال 92 کل کشور در راستای ترویج معارف قرآنی و دینی معافیت هایی لحاظ گردید که به جهت ابهام ها و عدم جامع و مانع بودن از یک سو جامعه هدف و از سویی مجریان امر را دچار سردرگمی نموده است به گونه ای که ذکر لفظ دارالقرآن ها و عدم تصریح به عناوینی همچون موسسات مردمی یا کانون ها و مراکز قرآنی و عترت مردمی سبب برخورد دوگانه و تبعیض ناروا داشته است و طرح مذکور در جهت رفع این ابهام است.

در ادامه محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان به عنوان مخالف این طرح اظهار داشت: درست نیست که بخواهیم بعد از گذشت 10 ماه از سال جاری قانونی را تصویب کنیم و اجرای آن را از اول سال جاری قرار دهیم.

وی افزود: اگر قرار است موسسات آموزش قرآنی از پرداخت حق انشعاب معاف شوند  چرا کتابخانه ها، دانشگاهها، مدارس و خانواده های تحت پوشش معاف نشوند.

عثمانی با بیان اینکه هر کسی با قرآن معامله کرده باید هزینه اش را خودش پرداخت کند، گفت: سازمان آب و فاضلاب برای تامین هزینه های خود با مشکل مواجهند و مناطق سردسیر کشور بعضا به علت عدم پرداخت حق انشعاب خود فاقد گاز می شوند در حالیکه موسسات قرآنی صاحب خصوصی دارند.

وی افزود: درست نیست که کسی با خدا معامله کند اما هزینه آن را از بیت المال پرداخت نماید.

در ادامه محمد حسن آصفری به عنوان موافق طرح مذکور اظهار داشت: من از صحبت های آقای عثمانی تعجب می کنم. در حالیکه تهاجم و شبیخون فرهنگی در کشور ما یک واقعیت است تنها با توجه به مفاهیم قرآنی و دینی می توانیم با آنها مقابله کنیم.

وی افزود: شما موضوع دارالقرآن را با دانشگاه مقایسه می کنید در حالیکه دانشگاهها بودجه خاص خود را دارند اما دارالقرآن با بودجه مردم اداره می شود. اینها هزینه کردن نیست بلکه ذخیره کردن است و چه موضوعی در جامعه اسلامی ما بیشتر از ترویج مفاهیم قرآنی و دینی اهمیت دارد.