واشنگتن برای حضور ایران در کنفرانس ژنو2 پیش شرط تعیین کرد

ایران در جهان

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی تازه برای حضور ایران در کنفرانس بین المللی ژنو 2 درباره سوریه پیش شرط تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به خبرگزاری فرانسه، "ماری هارف" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: موضع واشنگتن درباره مشارکت ایران در کنفرانس ژنو2 تغییر نکرده است.

وی با بیان اینکه ایران برای حضور در این کنفرانس در سطح وزیرخارجه باید بیانیه ژنو 1 را قبول کند، افزود: البته امکان مشارکت ایران در سطحی پایین تر ، در صورتی که ثابت شود آنها خواستار نقش آفرینی مثبت (در موضوع سوریه) هستند، وجود دارد.

هارف با نادیده گرفتن جنایات مستمر گروههای تروریستی تکفیری وابسته به عربستان و برخی کشورهای دیگر در سوریه و اعتراف غرب به حضور گسترده القاعده در سوریه افزود: ایران باید از نفوذ خود در دولت سوریه برای توقف بمباران ها و تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه برای آسیب دیدگان در سوریه استفاده کند تا شاید بتوانیم مشارکت تهران در سطحی پایین تر در کنفرانس ژنو 2 را بررسی کنیم.

اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره مشارکت ایران در سطح پایین تر در کنفرانس ژنو 2 در حالی مطرح شده که ایران اعلام کرده نقش آفرینی در این سطح را نمی پذیرد.