الحیات: ایران، راه نجات ترکیه است

ایران و ترکیه

روزنامۀ الحیات می نویسد: بحران های پدید آمدۀ اخیر ایران و ترکیه را بیشتر نیازمند به یکدیگر کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین این روزنامه عرب زبان چاپ انگلیس در مقاله ای به تحلیل رابطه ایران و ترکیه پرداخته و با اشاره به ناراحتی کشورهای عربی و خصوصا کشورهای خلیج فارس از مناسبات جدید اغاز شده میان ایران و غرب و از سوی دیگر بحران های پدید آمده برای ترکیه این دو کشور را نیازمند به یکدیگر معرفی کرده و نوشته است در این بین نقش ایران برای ترکیه مهمتر است.
به نوشته این روزنامه شرایط منطقه اینگونه رقم زده است که ترکیه دوست راهبردی برای ایران باشد. الحیات نوشته است کاهش رشد اقتصادی ترکیه و شکست هایی که سیاست خارجی این کشور در زمینه های مختلف تجربه کرده تایید بر این ادعا است که ترکیه روابط مستحکم با ایران را بسیار مهم می داند. الحیات همکاری ایران و ترکیه را به نفع اقتصاد غرب و همچنین به نفع اعتدال گرایان ایران نیز می داند.

5252

کد N44622