77 درصد مردم انگلیس خواهان کاهش تعداد مهاجران خارجی هستند

انگلیس,مهاجران خارجی

لندن - ایرنا - یک نظرسنجی جدید در انگلیس نشان می دهد که اکثریت قاطع مردم این کشور خواهان کاهش تعداد مهاجران خارجی هستند.

به گزارش ایرنا، نتایج این نظرسنجی که در قالب طرح بررسی دوره ای رفتارهای اجتماعی مردم انگلیس انجام شده است، حکایت از این دارد که حدود 56 درصد مردم خواهان کاهش اساسی در تعداد مهاجران خارجی و 21 درصد نیز خواهان کاهش اندک در تعداد مهاجران هستند.

حدود 47 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، حضور مهاجران خارجی در انگلیس را برای این کشور بد توصیف کرده اند در حالی که حدود 31 درصد معتقد بودند که مهاجران برای اقتصاد انگلیس سودمند هستند.

این نظرسنجی در عین حال نشان می دهد حتی نیمی از کسانی که مهاجران خارجی را برای اقتصاد انگلیس مفید می دانند، معتقدند که در هر حال باید تعداد مهاجران کاهش یابد.

حدود 60 درصد از نسل اولی ها و نسل دومی های مهاجران خارجی که از سال ها قبل در انگلیس ساکن شده اند نیز اکنون خواستار ایجاد محدودیت بیشتر برای ورود مهاجران خارجی به این کشور هستند.

بر اساس این نظرسنجی، فقط حدود چهار درصد از سوال شوندگان معتقد بوده اند که تعداد مهاجران خارجی در انگلیس باید افزایش یابد.

در پی برداشته شدن محدودیت های مهاجرتی و کاری برای اتباع دو کشور رومانی و بلغارستان از آغاز سال 2014 میلادی، مجددا بحث در مورد موضوع مهاجران خارجی در انگلیس بالا گرفته است.

به نظر می رسد موضوع مهاجران خارجی از هم اکنون تا انتخابات پارلمانی بعدی انگلیس در سال 2015 یکی از بحث های داغ احزاب سیاسی و رسانه های این کشور باشد.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس پس از به قدرت رسیدن در سال 2010 میلادی وعده داد که تا سال 2015 میلادی تعداد مهاجران خارجی را از ˈصدها هزار نفرˈ در سال به ˈدهها هزار نفرˈ کاهش دهد. بر اساس آمارهای رسمی تعداد مهاجران خارجی هم اکنون سالانه حدود 200 هزار نفر است و بعید به نظر می رسد که وعده کامرون تا سال آینده محقق شود.

اروپام**345
کد N44587