فارین پالیسی از احتمال تشکیل یک جریان شبیه حزب الله خبر داد

نشریۀ آمریکایی فارین پالیسی از احتمال تشکیل یک گروه همانند حزب الله اما سنی خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این نشریه آمریکایی در تحلیلی از وضعیت بحرانی لبنان و با اشاره به انفجارها و ترورهای اخیر بوقوع پیوسته در این کشور و ارتباط آنها با جنگ داخلی در سوریه احتمال تشکیل یک گروه مسلح سنی مذهب قوی به شیوه حزب الله را مطرح کرده و آن را بسیار خطرناک توصیف کرده است.
این نشریه با بیان اینکه جنگجوهای سنی لبنان اکنون به طور متداول در درگیری‌های خشونت‌آمیز با طرفداران شیعه اسد و علویون مشارکت دارند این احتمال را مطرح کرده که این درگیری‌ها جامعه سنی را به تشکیل قوای شبه نظامی در ابعاد وسیع سوق دهد.
با این همه برغم اینکه تشکیل این جبهه و جنبش به واسطه پول های سعودی راحت به نظر می رسد اما از این زوایه که سنی‌ها از نبود حزبی برجسته که قادر به متحد ساختن و تقویت این فرقه باشد، رنج می‌بردند کار ساده ای نیست. این نشریه همچنین به خلاء رهبری در میان سنی ها بعنوان یک مانع برای تشکیل چنین جنبشی اشاره کرده است. در هر حال چنین تغییری یک تهدید جدی برای توازن قدرت در لبنان محسوب می‌شود و ممکن است به جنگ جدید مهلک داخلی منجر شود.

5252

کد N44569