نخست وزیر بنگلادش برای برگزاری انتخابات جدید شرط گذاشت

بنگلادش,انتخابات,گروه مخالف

تهران - ایرنا - ˈشیخ حسینهˈ نخست وزیر بنگلادش روز دوشنبه با حفظ موضع خود اعلام کرد که تنها در صورتی امکان صدور دستور برگزاری انتخابات جدید وجود دارد که رقبای وی دست از خشونت بردارند.

به گزارش خبرگزاری رویترز از داکا،حزب حاکم بنگلادش (عوامی لیگ) به رهبری شیخ حسینه از احراز بیش از دو سوم کرسی های پارلمانی درجریان انتخاباتی خبر دادکه ناظران بین المللی درآن حضورنیافتند و از طرف حزب مخالف ملی گرای بنگلادش به باد تمسخر گرفته شد.

گروه مخالف بنگلادش برای برگزاری اعتصاب سراسری 48 ساعته در این کشور فراخوان داده اند و هفت نفر در جریان درگیری های امروز (دوشنبه) کشته شده اند.با وجود شرایط موجود، نشانی از فروکش کردن بحران در بنگلادش مشاهده نمی شود و خطر شدت یافتن ناآرامی ها و زیان به صنعت پوشاک این کشور که 80 درصدصادرات آن کشوررا تشکیل می دهد، وجود دارد.

در همین حال شیخ حسینه اظهار داشت: می توان انتخابات را در هر زمانی برگزار کرد، مشروط بر اینکه حزب ملی گرای بنگلادش پای میز مذاکره بنشیند و خشونت را متوقف کند.

بیشتر رهبران حزب ملی گرای بنگلادش در زندان یا در اختفا هستند و ˈبگوم خالده ضیاˈ رهبر این حزب از بازداشت خانگی خود خبر می دهد، در حالی که دولت این مساله را رد می کند.

ˈعثمان فاروقˈ وزیر آموزش و پرورش سابق بنگلادش و مشاور خالده ضیا اظهار داشت: حسینه هیچ امیدی به جا نگذاشته و گزینه های عملی برای حل بن بست سیاسی جدی که کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، ارائه نداده است.

حسینه و خالده ظرف 22 سال گذشته به استثنای 2 سال به طور نوبتی نخست وزیر بنگلادش بوده اند. این دو از رقابت سختی با هم برخوردار هستند.

حزب ملی گرای بنگلادش که خواستار توقف برگزاری انتخابات پارلمانی شده بود، اقدام شیخ حسینه در خصوص رد پیشنهاد این حزب برای کناره گیری از قدرت و تشکیل یک دولت بی طرف برای نظارت بر انتخابات را محکوم کرده است.

با وجود در حاشیه بودن حزب ملی گرای بنگلادش و نگرانی مردم از خشونت و ناآرامی،این احتمال وجود دارد که شمار شرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی این کشور کم بوده باشد.درحالی که ساعاتی از زمان بسته شدن مراکز اخذ رای می گذرد،هنوز آمار رسمی درمورد حضور مردمی در انتخابات منتشر نشده است،اما یک گروه ناظر میزان حضور را 30 درصد اعلام کرد.

در انتخابات قبلی بنگلادش که درسال 2008 برگزار شد، 83 درصد از رای دهندگان آرا خود را به صندوق ها ریختند. در انتخابات سال 1996 که با تحریم حزب عوامی لیگ مواجه شد، 21 درصد رای دادند.

اتحادیه اروپا، آمریکا و کشورهای مشترک المنافع که گروهی متشکل از 53 مستعمره سابق انگلیس را تشکیل می دهند، از اعزام ناظران انتخاباتی به بنگلادش خودداری کردند.

مترجمام**9109 **1856

Sheikh Hasina - Osman Farruk - Begum Khaleda Zia
کد N44359