موضع دیرهنگام ریاض برای رفع اتهام از نقش آفرینی در انفجارهای لبنان

آفریقا و خاورمیانه

رئیس هیئت وزیران عربستان سعودی در موضعی دیرهنگام انفجارهای تروریستی اخیر در مناطق استارکو و حاره حریک بیروت را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، "عبدالعزیز خوجه" وزیر اطلاع رسانی عربستان سعودی در اظهاراتی تاکید کرد: هیئت وزیران عربستان سعودی انفجارهای تروریستی اخیر در بیروت را شدیدا محکوم کرد.

بنابراین گزارش، هیئت وزیران عربستان سعودی انفجارهای اخیر در منطقه استارکو که به کشته شدن "محمد شطح" منجر شد و انفجار منطقه حاره حریک بیروت را تروریستی خوانده است.

موضع دیرهنگام عربستان در زمینه انفجارهای تروریستی  لبنان در حالی  اتخاذ  شده که با توجه به افشای دست داشتن عوامل وابسته به آل سعود در این انفجارها، این موضع برای رفع اتهام اوابهام زدائی صورت گرفته است.