معاون رئیس جمهور و رئیس بانک توسعه اسلامی دیدار کردند

دولت

محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و احمد محمد علی‌المدنی، رئیس بانک توسعه اسلامی ظهر امروز با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برگزار شد، نوبخت گفت: تردید ندارم با توجه به جایگاه ممتاز و رفیع بانک توسعه اسلامی سفر احمد محمد علی در جهت گسترش روابط ایران با این بانک انجام شده است.

رئیس بانک توسعه اسلامی در پاسخ به اظهارات نوبخت از حضور در ایران ابراز خوشحالی و قدردانی کرد و گفت: امیدوارم ایران بتواند در طرح های توصیه ای بانک توسعه اسلامی نقش ویژه ای ایفا کند.

به گزارش مهر، در این دیدار علاوه بر معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس بانک توسعه اسلامی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، برخی از معاونان بانک توسعه اسلامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و همچنین پورمحمدی گل‌سفیدی از متهمان پرونده فساد 3 هزار میلیاردی که در دولت قبل معاون بانک مرکزی بود و در دولت فعلی به عنوان معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منصوب شده است، حضور داشتند.