همزمان با عقب نشینی داعش از مرز ترکیه؛

درگیریها میان داعش و گروههای تروریستی مخالف تشدید شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع امنیتی از افزایش تنشها و درگیریهای شدید مسلحانه میان گروه داعش و دیگر گروههای تروریستی در سوریه خبر می دهند که تحولات میدانی در این کشور را وارد مرحله جدیدی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی اعلام کرد: گروههای تروریستی مخالف داعش به تازگی مقرهای این گروه را در استان الرقه محاصره کرده اند و تاکنون توانسته اند 50 اسیر را آزاد کنند.

بنابر اعلام منابع امنیتی در سوریه، گروههای تروریستی مخالف از روز یکشنبه تاکنون مقر اصلی داعش در استان الرقه را تحت محاصره قرار داده اند و به شدت با آنها وارد درگیری شده اند.

این درگیریها بیشتر در منطقه الدرعیه در استان الرقه وجود داشته است.

این در حالی است که در پی عقب نشینی نیروهای داعش از دو منطقه الدانه و اطمه در مرز سوریه و ترکیه، جبهه النصره و گردان احرار الشام بر این مناطق سیطره پیدا کرده اند.